דף הבית >רשימת כתבות>מר גֻּזְמַאי הבַּדַאי>

נשאלנו למה שינינו את שמות הפרקים בספר מר גזמאי הבדאי בהוצאתו המחודשת עם איוריו של ירמי פינקוס. לדוגמא: במהדורה הקודמת הסיפור נקרא "גזמאי בצנצנת" ואילו בהוצאה החדשה הסיפור נקרא: "מר גזמאי מאבד מטבע" 


עונה גדעון טיקוצקי, עורך- ומומחה ללאה גולדברג:

בשעתה, כאשר לאה גולדברג פרסמה את "רצועות" הקומיקס "מר גזמאי הבדאי" ב'דבר לילדים' (בשנים 1946-1945), לא ניתנו שמות לכל אחת מהן. (כפי שניתן לראות בסריקה מתוך 'דבר לילדים', הממחישה זאת).

 


בשנת 1977, כאשר הספר נערך לראשונה בספרית פועלים, הוחלט לתת שמות ל"פרקיו". היה זה שבע שנים לאחר שלאה גולדברג הלכה לעולמה, וכבכל מעשה כינוס של יצירה לאחר מות מחברהּ, גם כאן ניטלה כאן חירות אמנותית בסיסית, שנועדה בסופו של דבר לשרת את היצירה. עורכת הספר, לאה חובב ז"ל, כתבה כך בסופו, בין השאר: "השמות הם משלי, לפי שבעיתון הייתה כותרתם אחת: 'מר גוזמאי הבדאי'. נהגתי כאן כדרך שנהגה לאה גולדברג עצמה בבואה לכנס את שירי 'הביבר העליז'".


כעת, כאשר ירמי פינקוס שב וחידש את היצירה, ראינו לנכון לעדכן את השמות - שממילא לא ניתנו בידי לאה גולדברג עצמה, ולכן אין הכרח שיהיו קבועים.
 
אני מודה לך אפוא על תשומת לבך ומקווה שתהני גם מאחיו-תאומו של ספר זה, אורי כדורי, אף הוא במהדורה מחודשת (ואולי את כבר נהנית) 

 
בניית אתריםבניית אתרים 

הקיבוץ המאוחד-ספרית פועלים,, הוצאה לאור